PAMIĘĆ ZBIOROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła PAMIĘĆ ZBIOROWA

Wg André Leroi-Gourhana (1964-65): " Pamięć w tej pracy (...) pojmowana jest w bardzo szerokim znaczeniu. Nie jest ona częścią inteligencji, ale nośnikiem - jakikolwiek by on był - na którym zapisują się łańcuchy działań. Możemy na tej zasadzie mówić o <<pamięci gatunkowej>>, aby określić utrwalanie się zachowań przez różne gatunki zwierząt, o pamięci <<etniczne>>, gwarantującej powielanie zachowań w społecznościach ludzkich, oraz o pamięci <<sztucznej>>, elektronicznej, w jej najnowszej formie, pozwalającej bez uciekania się do instynktu czy refleksji powielać mechaniczne czynności łańcuchowe. (...) Historię pamięci zbiorowej można podzielić na pięć okresów: okres przekazu ustnego, przekazu pisemnego dokonywanego za pomocą spisów lub indeksów albo za pomocą prostych katalogów, okres mechanografii, czyli przetwarzania danych za pomocą kart perforowanych, i okres pamięci elektronicznej."

Źródło definicji (papierowe): André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, t.II, Paris, 1964-1965, ss. 269, 65.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła PAMIĘĆ ZBIOROWA

Wg Paula Ricoeura (2000): " Jeśli zbyt pośpiesznie stwierdza się, że podmiotem pamięci jest <ja> w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to pojęcie pamięci zbiorowej może zafunkcjonować jedynie na zasadzie analogii, a nawet jako ciało obce w fenomenologii pamięci."

Źródło definicji (papierowe): Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków: Universitas, 2007, s. 13.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga