CHOREOTERAPIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CHOREOTERAPIA

Choreoterapia, muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie poprzez taniec w grupie. Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi. Choreoterapię można stosować w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiczne, trudności w kontaktach z ludźmi.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Choreoterapia" w Słowniku pojęć z zakresu psychologii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga