RZECZY (przedmioty materialne)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła RZECZY (przedmioty materialne)

1) Rzecz, substancja pierwsza, byt jednostkowy (łac. res) – kategoria przedmiotów, od innych przedmiotów (np. zdarzeń czy relacji) różniących się tym, że:

  1. posiadają autonomię bytową (istnieją samodzielnie) – przy czym jest przedmiotem sporu, czy autonomia bytowa rzeczy jest pełna. Ci, którzy odmawiają rzeczom pełnej autonomii bytowej czasem redukują je do innych kategorii przedmiotów.
  2. są jednostkowe (zob. przedmiot jednostkowy)
  3. są fizyczne (zob. (2) i (3) łącznie: przedmiot konkretny)
  4. posiadają zupełną charakterystykę.

Reiści uważają, że wszelkie kategorie przedmiotów da się zredukować do kategorii rzeczy. Zob. reizm. więcej

2) Rzecz

(1.1) wytwór materialnyprzedmiot(1.2) sprawaproblemzagadnienie(1.3) temattreśćwątek(1.4) zadanieobowiązekczynność(1.5) zakresdziedzinadział(1.6) wydarzeniefaktokoliczność(1.7) przedsięwzięciezamiarplanczyn(1.8) filoz. desygnat(1.9) daw. rozmowagadaniemówienie (...) więcej

Źródło definicji (elektroniczne): 1) hasło "Rzecz" w Wikipedii, 2) hasło "Rzecz" w Wikisłowniku
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła RZECZY (przedmioty materialne)

Georg Simmel (1905): "Tylko osoby najszlachetniejsze poszukują największych głębi i siły jaźni na drodze szacunku dla indywidualności obecnej w rzeczach. Wrogość, jaką dusza czuje do przewagi, niezależności i obojętności wszechświata, daje początek - poza najlotniejszymi i najwartościowszymi zmaganiami ludzkości - próbom zewnętrznego uciskania rzeczy; jaźń stosuje wobec nich przemoc nie poprzez przyswojenie i ukształtowanie ich siły, nie przez rozpoznanie ich indywidualności i jej wykorzystywanie, ale poprzez wymuszanie zewnętrznego posłuszeństwa wobec jednej subiektywnej formuły. Oczywiście jaźń nie zyskuje w ten sposób panowania nad rzeczami, a jedynie nad swoją fałszywą i dowolną ich koncepcją."

Źródło definicji (papierowe): Georg Simmel, Filozofia mody, (w:) Sławomir Magala, Simmel, Warszawa: WP, 1980, s.205.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga