WYKLUCZENIE CYFROWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła WYKLUCZENIE CYFROWE

Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy (ang. digital divide) − podział społeczeństwa na osoby z dostępem do Internetu i innych nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, w której podział przebiega między połączonymi i niepołączonymi z siecią. Termin wykluczenie cyfrowe nie sprowadza się tylko do samej fizycznej możliwości dostępu do Internetu, oprócz tego ważne są czynniki takie jak:

  • brak umiejętności posługiwania się Internetem (zwłaszcza wśród osób starszych);
  • niska jakość połączenia (szczególnie w małych miastach i na wsi);
  • znajomość języków (brak znajomości języka, w którym potrzebne informacje występują).

Według badań CBOS  z 2013 roku tylko 6 % osób powyżej 65 lat i 23 % w wieku 55-64 korzysta z Internetu, podczas gdy młodzi ludzie (18-24) korzystają z Internetu w zdecydowanej większości (93%).

 (drobne zmiany red. - BF)

 Stan na dzień 13.02.2014

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wykluczenie cyfrowe" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska