DYSKRYMINACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DYSKRYMINACJA

Dyskryminacja - pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa; prześladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i inne czynniki społeczne, np. związane z pochodzeniem społecznym lub płcią; szczególnymi formami dyskryminacji są segregacja i apartheid; w swoich ostatecznych konsekwencjach dyskryminacja prowadziła niejednokrotnie do eksterminacji i ludobójstwa; najogólniejsze zasady antydyskryminacyjne sformułowano w Deklaracji praw człowieka (1948 rok); w wielu krajach jest stosowana obecnie polityka, nazywana czasem dyskryminacją pozytywną, polegającą na stwarzaniu rozmaitych ułatwień dla członków grup, które wcześniej podlegały dyskryminacji (np. Murzyni w USA, niedotykalni w Indiach itp.).

Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 2, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.160.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska