INTEGRACJA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INTEGRACJA SPOŁECZNA

Zwartość społeczna, zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami danej zbiorowości, jako akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów wartości, norm i ocen. Przeciwstawieństwem integracji społecznej jest dezintegracja społeczna – skrajna postać dezorganizacji społecznej, polegająca na ustaniu kontaktów, zerwaniu związków społecznych, zaniku reguł i norm współżycia społecznego (anomia).

Źródło definicji (papierowe): Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN Tom 3, Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 1998, s.67.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska