IDENTYFIKACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła IDENTYFIKACJA

Identyfikacja - jeden z mechanizmów socjalizacji, polegający na akceptacji lub/i trwałym uwewnętrznieniu wartości, norm i wzorów zachowania innych jednostek lub grup społecznych; spełnia podstawową rolę w rozwoju osobowości, moralności i tożsamości płciowej jednostki. Między innymi wyróżnia się: identyfikację z grupą etniczną, której jest się członkiem (identyfikacja etniczna); identyfikację z klasą społeczną, na ogół wynikającą z faktu przynależności do niej, lecz czasami występującą również z pobudek politycznych lub etycznych (identyfikacja klasowa); identyfikacę z agresorem, spowodowaną strachem, następującą poprzez mechanizm introjekcji (identyfikacja obronna).

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń : Graffiti BC, 1997, s.81.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anna Grabowska