WIEDZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WIEDZA

Wg Wacława Mejbauma (1984): "My natomiast twierdzimy, że aczkolwiek wiedza posiada wartość odmienną od użyteczności, to jest zarazem tak, że wiedza wytwarza swoje instrumenty: przyrządy, laboratoria, a także nauki teoretyczne. Stąd też nie interesuje nas ani akceptacja ani refutacja nauki jako wiedzy instrumentalnej, zgadzając się, że nauka jest instrumentalna, przeczymy zarazem, aby była wiedzą."

Źródło definicji (papierowe): Wacław Mejbaum (1984), Scjentyzm a antynomie kultury Zachodu, (w:) "Pismo literacko-artystyczne", nr 3, 1984, ss. 99-100.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła WIEDZA

Albert Einstein: "to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co da się policzyć, się nie liczy"

Frank Furedi: "Cyniczny stosunek do wiedzy obiektywnej paradoksalnie jest zgodny z rozpowszechnionym przekonaniem, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy, w którym <wiedza to władza>."

Źródło definicji (papierowe): Cyt. za: Marcin Brocki, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej, Kraków: Wyd. UJ, 2013, s.12., Źródło definicji (papierowe): Frank Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa: PIW, 2008 (2004), s.12.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga