WIEDZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WIEDZA

Robert Merton (1968): "Nawet pobieżne przyjrzenie się wystarczy, by wskazać, że termin <wiedza> był tak szeroko pomyślany, iż odnosi się do każdego typu idei i sposobów myślenia od wierzeń ludowych po ścisłą naukę. Wiedza często jest w takim stopniu łączona z <kulturą>, że niemal bez różnicy utrzymuje się, iż nie tylko nauka właściwa jest <uwarunkowana egzystencjalnie>, ale że dotyczy to także przekonań etycznych, założeń poznawczych, stwierdzeń doświadczalnych, sądów syntetycznych, przekonań politycznych, kategorii myślowych, teorii eschatologicznych, norm moralnych, założeń ontologicznych i obserwacji faktów empirycznych. Zachodzi oczywiście pytanie, czy te rozmaite rodzaje <wiedzy> pozostają w tym samym stosunku do swej podstawy poznawczej, czy też trzeba rozróżniać odmienne sfery wiedzy, właśnie ze względu na różnice w owym stosunku."

Źródło definicji (papierowe): Robert Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1982, s.503.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WIEDZA

Wg Wacława Mejbauma (1984): "My natomiast twierdzimy, że aczkolwiek wiedza posiada wartość odmienną od użyteczności, to jest zarazem tak, że wiedza wytwarza swoje instrumenty: przyrządy, laboratoria, a także nauki teoretyczne. Stąd też nie interesuje nas ani akceptacja ani refutacja nauki jako wiedzy instrumentalnej, zgadzając się, że nauka jest instrumentalna, przeczymy zarazem, aby była wiedzą."

Źródło definicji (papierowe): Wacław Mejbaum (1984), Scjentyzm a antynomie kultury Zachodu, (w:) "Pismo literacko-artystyczne", nr 3, 1984, ss. 99-100.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła WIEDZA

Albert Einstein: "to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co da się policzyć, się nie liczy"

Frank Furedi: "Cyniczny stosunek do wiedzy obiektywnej paradoksalnie jest zgodny z rozpowszechnionym przekonaniem, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy, w którym <wiedza to władza>."

Źródło definicji (papierowe): Cyt. za: Marcin Brocki, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej, Kraków: Wyd. UJ, 2013, s.12., Źródło definicji (papierowe): Frank Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa: PIW, 2008 (2004), s.12.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga