FEMINIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FEMINIZM

feminizm [łac. femina ‘kobieta’], szeroki ruch o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji; nazwa feminizm przyjęła się w USA w latach 60. XX wieku, ale idee i aspiracje feministyczne były formułowane znacznie wcześniej (co najmniej od XVIII wieku). Feministki nie tylko walczą o prawa kobiet, próbują przede wszystkim zrozumieć, jakie są przyczyny braku faktycznego równouprawnienia, zwłaszcza na jakich przesłankach jest skonstruowana wizja świata, w którym kobiety czują się „inne” i najczęściej — pod wieloma względami — „gorsze”.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "feminizm" w internetowej Encyklopedii PWN
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit