TRADYCJA

1) Encyklopedia staropolska (1978) :

Traditio, tradycja. Tak zwało się zajęcie dóbr z mocy dekretu i oddanie ich wierzycielowi na rzecz jego należności. Taki posiadacz dóbr ex traditione zwany był possessor traditorius, z zastawu zaś possessor diligatorius. Dobra mogły być dekretem tylko na pewien czas, to jest wytrzymanie zasądzonej sumy wierzycielowi przez burgrabiego (urząd wykonawczy) oddane, czyli - jak mówiono - <tradowane>.

2) Słownik mitów i tradycji kultury (1987):

Tradycja - przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania, albo postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzalnych), umiejętności artystycznych, albo rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd.; w wielu religiach ustne podanie będące drugim, obok pism świętych, źródłem wiedzy religijnej, albo objawienia, jak w kościele rzymsko-katolickim i prawosławnym tradycja obok Biblii, w przeciwieństwie do protestantyzmu, uznającego Biblię za jedyne źródło objawienia, (...) z łacińskiego traditio "przekazywanie".

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978, wyd. IV, tom IV, s.380., Źródło definicji (papierowe): 2) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 1196.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 26 Październik, 2015 - 14:37