POLITYKA OŚWIATOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła POLITYKA OŚWIATOWA

Polityka oświatowa: 1) działalność władz państwowych i samorządowych w dziedzinie oświatowej, mająca na celu podniesienie efektywności systemu edukacji, poprawy jakości, tworzenia programu rozwoju oświaty oraz zwiększenia zasięgu kształcenia i wychowania. (…) Współczesna pedagogika wyróżnia takie obszary programów polityki oświatowej, jak: ogólna filozofia edukacyjna, zaniedbane pola edukacji (np. problemy oświaty wiejskiej, kwestie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym itp.), doraźne i perspektywiczne oczekiwania społeczne wobec edukacji oraz zamierzenia perspektywiczne, kwestie uniwersalne i standaryzacyjne dotyczące wizji rozwoju społecznego, aksjologii, jakości i kierunków kształcenia, tradycji narodowych i standardów międzynarodowych; 2) subdyscyplina nauk pedagogicznych zajmująca się teoretycznymi podstawami działalności politycznej w dziedzinie oświaty, kształcenia i wychowania.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.161.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit