KOLEKTYW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOLEKTYW

Kolektyw (ros. kollektiw z łac. collectivum – zbiorowy) → zespół ludzi powiązanych wspólnymi celami i wspólną działalnością. Myśl o kolektywie pojawiła się w edukacyjnych utopiach →Platona czy → Morusa (…), w rosyjskich koloniach młodzieżowych po rewolucji październikowej, także w izraelskich → kibucach; kojarzyła się z wysokim stopniem uspołecznienia, ze ścisłym powiązaniem ze sobą nauki, wychowania i pracy fizycznej, z dominacją interesów społecznych nad indywidualnymi. (…) W znaczeniu przyjętym w byłych krajach socjalistycznych kolektyw miał być → grupą społeczną, której członków łączy silna więź ideologiczna a zarazem udział w realizacji zadań, które miały sprzyjać rozwojowi „państwa robotników i chłopów”. (…)

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.171.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit