MUZYKA ROZRYWKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MUZYKA ROZRYWKOWA

Muzyka rozrywkowa, muzyka popularna, muzyka lekka (terminy używane często zamiennie, w sensie muzycznym niezbyt precyzyjne); w dzisiejszym rozumieniu muzyka obejmująca gatunki, które charakteryzują się łatwością w odbiorze, stwarzającą możliwość szybkiego popularyzowania się; forma rozrywki dla szerokich kręgów społecznych, co w sensie komercyjnym oznacza, iż jest dobrze sprzedającym się towarem o masowym zbycie; stanowi główny nurt w działalności przemysłu rozrywkowego – show businessu (…). 

Źródło definicji (papierowe): Muzyka. Encyklopedia PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2007, ss. 676-677.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MUZYKA ROZRYWKOWA

Muzyka rozrywkowa - to  nazwa obszernego zbioru gatunków muzycznych, które okazały się atrakcyjne dla mas słuchaczy, są upowszechniane na masową skalę za pośrednictwem przemysłu muzycznego i mediów. Muzyka rozrywkowa wykonywana jest także na żywo.  Ma ona współcześnie najczęściej charakter międzynarodowy, a dokładniej glokalny.  Oznacza to, iż konkretne źródło pochodzenia danej melodii dzięki szybkiemu  upowszechnieniu, traci na znaczeniu na rzecz zglobalizowania przekazu.  Muzykę rozrywkową charakteryzuje  ludyczność, zwykle proste i wpadające w ucho linie melodyczne, nieskomplikowane teksty oraz specyficzny typ sformatowania (jeśli idzie o aranżację i style wykonawcze), uwzględniający masowe gusty. Dzielenie muzyki rozrywkowej na nurty i gatunki jest trudne z uwagi na to, że możliwe podziały  nieustannie ewoluują, gdyż powstają coraz to nowe style muzyczne.  Muzyka rozrywkowa ma jednak także  swoje tzw. evergreeny (zwane też standardami), czyli utwory (najczęściej piosenki), które  zachowują popularność w długich okresach czasu ( uważa się, iż evergreneem staje się utwór popularny od co najmniej 20 lat).

Źródło definicji (papierowe): Matylda Malarska, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Muzyka rozrywkowa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Muzyka rozrywkowa" w Wikipedii, hasło "Evergreen" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK