WYKOPALISKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYKOPALISKA

Wykopaliska, archeol.: 1) prace mające na celu wydobycie z ziemi, udokumentowanie i zabezpieczenie materialnych źródeł działalności ludzkiej na określonym stanowisku; 2) to, co zostało w czasie tych prac wydobyte; 3) w liczbie pojedynczej – teren badań archeologicznych. 

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4, Warszawa: PWN, 1976, s.734.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit