PRZEMYSŁ KULTURALNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRZEMYSŁ KULTURALNY

Przemysł kulturalny, seryjna produkcja, dystrybucja, eksploatacja i reklama utworów przeznaczonych dla masowego odbiorcy, łatwych w odbiorze, wykonanych według określonych, powtarzalnych receptur. Przemysł kulturalny narodził sie wraz z bujnym rozwojem kultury masowej. (...) Kinematografia i telewizja stworzyły odrębny przemysł filmowy. (...) Przemysł filmowy czerpie zyski nie tylko z udostępniania filmów, ale też ze sprzedaży towarzyszących im gadżetów, czyli gier komputerowych, maskotek (...). Przemysł telewizyjny jest przede wszystkim nastawiony na produkcję reklamy (...). 

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 236.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PRZEMYSŁ KULTURALNY

W ekonomii pojęcie przemysłu kulturalnego odnosi się do ogółu przedsiębiorstw wytwarzających metodami przemysłowymi dobra, których wartość tkwi w ich warstwie niematerialnej, symbolicznej, takie jak: książki, muzyka, kino, telewizja, radio, gry komputerowe, masowa turystyka.  W filozofii (estetyce) i socjologii kultury (…) pojęcie przemysłu kulturalnego – będące tłumaczeniem niemieckiego terminu Kulturindustrie (stworzonego przez Theodora W. Adorna i Maxa Horkheimera) – ma wymiar krytyczny i otwiera pole interdyscyplinarnych badań nad  postrzeganiem i instrumentalizacją uprzemysłowionej kultury popularnej tworzonej przez media i koncerny reklamowe. więcej

Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Industrie culturelle" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit