MECENAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła MECENAT

Mecenat,[to] opieka nad nauką i sztuką, sprawowana przez państwo, instytucję lub jednostkę. Termin wywodzi się od Mecenasa, chociaż sama instytucja mecenatu znana była już w starożytnej Grecji (…) Bujny rozkwit mecenatu nastąpił w okresie renesansu, zwłaszcza we Włoszech (mecenat książęcy, republikański, papieski), służąc do utrwalenia sławy i chwały mecenasów, przyczyniając się także do wyzwolenia artysty z krępujących go więzów cechowych i podnosząc jego rangę do roli samodzielnego twórcy (…). Od XIX wieku stał się głównie domeną instytucji społecznych (towarzystwa naukowe, stowarzyszenia popierające sztukę), a współcześnie – państwa. (…)

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 3, Warszawa: PWN, 1975, s.70.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MECENAT

Przez mecenat rozumiemy działanie polegające na  wspieraniu, a w ten sposób często także promowaniu, sztuki i literatury poprzez prywatne zamówienia lub pomoc finansową udzielaną przez mecenasa – czyli osobę fizyczną lub prawną, na przykład przez firmę. W szerszym znaczeniu mecenat może dotyczyć całej dziedziny użyteczności publicznej: badań, edukacji, środowiska naturalnego, sportu (…) itp. Jedną z rozwijających się obecnie form mecenatu jest mecenat przedsiębiorstw czyli pomoc finansowa, ludzka lub materialna udzielana przez przedsiębiorstwo bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego ze strony beneficjenta. W prawie podatkowym i księgowości mecenat uważany jest za darowiznę. więcej 

Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Mécénat" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit