KOMUNIKACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KOMUNIKACJA

Komunikacja jest procesem, w którym informacja może być przenoszona z jednej jednostki do drugiej. Procesami komunikacyjnymi są interakcje za pośrednictwem znaków pomiędzy co najmniej dwoma osobnikami, którzy podzielają wiedzę o danym zbiorze znaków i mają wspólne zasady semiotyczne.

Tradycyjnie, komunikację definiuje się jako „wymianę uczuć, opinii lub jakiegokolwiek innego typu informacji poprzez mowę, pismo lub inny typ znaków. Każda forma komunikacji wymaga nadawcy, wiadomości i wyznaczonego odbiorcy, ale odbiorca nie musi być obecny ani świadomy próby komunikacji przedsięwziętej przez nadawcę aby akt komunikacji miał miejsce. W procesie komunikacyjnym, informacja jest zawarta przez nadawcę w komunikacie i kierowana do odbiorcy poprzez medium. Po odebraniu, odbiorca dekoduje wiadomość i dostarcza odpowiedź. Działanie społeczeństw ludzkich jest możliwe dzięki komunikacji, tj. wymiany wiadomości między jednostkami. więcej

Stan na 30.12.2013 r. (drobne zmiany red. AZ)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Komunikacja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła KOMUNIKACJA

Wg  Warrena Weavera 1949 (2007): "Słowo komunikacja będzie tu używane w znaczeniu bardzo szerokim, włączającym wszystkie procesy, za pomocą których jeden umysł może wpływać na inny. Oczywiście taka definicja uwzględnia nie tylko język pisany lub mówiony, lecz także muzykę, sztuki plastyczne, teatr, taniec, a więc faktycznie całość ludzkich zachowań."

Źródło definicji (papierowe): Claude Shannon, Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Urbana 1949, s.31.; cyt. za: Yves Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 30.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła KOMUNIKACJA

„Jeśli w codziennej komunikacji wieloznaczność jest wykluczona, w komunikacji estetycznej zaś zamierzona, to w przypadku komunikacji masowej wieloznaczność, chociaż ignorowana, jest zawsze obecna. (…) Dla urzędnika bankowego w Mediolanie reklama telewizyjna lodówki oznacza zachętę do kupna, ale dla bezrobotnego chłopa z Kalabrii ten sam obraz oznacza oskarżenie świata dobrobytu, z którego jest on wykluczony i do którego pragnie się dostać”.

Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Semiologia życia codziennego, tłum. Joanna Ugniewska, Piotr Salwa, Warszawa: Czytelnik, 1996, ss.163-164.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit