ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI

 Robert Hertz: "Po cóż szukać na antypodach tego, co mamy w zasięgu ręki, nie opuszczając terenu Francji?"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Robert Hertz, Sociologie religieuse et folklore, Paris: PUF, 1970, s.149 (cyt. za:) Robert Deliège, Historia antropologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, tłum. Katarzyna Marczewska, 2011, s.86.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 7 Grudzień, 2013 - 20:34