AKOMPANIAMENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AKOMPANIAMENT

Partia instrumentalna lub niekiedy wokalna utworu, podporządkowana jako czynnik pomocniczy (intonacyjny i rytmiczny) jego partii głównej, solowej lub zespołowej (duet, tercet, kwartet, chór, zespół instrumentów solowych w concerto grosso). Rozróżniamy 2 rodzaje akompaniamentu: monofoniczny i polifoniczny (harmoniczny). Akompaniament monofoniczny ogranicza się do zdwajania w unisonie lub oktawie partii głównych, zazwyczaj wokalnych (…) Specjalnym rodzajem akompaniamentu monofonicznego jest heterofonia [gr. heteros = różny, fonejn = brzmieć], polegająca na ozdabianiu melodii wokalnej za pomocą instrumentów. (…) Rodzaj pośredni między akompaniamentem monofonicznym a polifonicznym tworzy akompaniament rytmiczny. Jest on składowym elementem utworów, w których melodii instrumentów lub wokalu towarzyszy niestrojony instrument perkusyjny służący do podkreślenia rytmu. Taki akompaniament spotykamy w tańcach ludowych i muzyce orientalnej. (…) Podstawą akompaniamentu polifonicznego (harmonicznego) są środki harmoniczne, tzn. zespół współbrzmień lub akordów towarzyszących melodii jako nadrzędnemu czynnikowi wyrazowemu. Ten rodzaj akompaniamentu spotykamy nie tylko w utworach wokalno-instrumentalnych i na zespoły instrumentów, ale również w kompozycjach przeznaczonych na 1 instrument zdolny do gry akordowej (…) Duże znaczenie dla czynnego udziału wiernych w kulcie religijnym ma akompaniament organowy, będący towarzyszeniem do pieśni religijnych, a nawet chorału. Tego akompaniamentu nie należy mieszać z przygrywką chorałową jako odrębną formą wariacyjną o określonych właściwościach stylistycznych. Akompaniament organowy ma cel czysto praktyczny, sprowadzający się do podtrzymywania intonacji i rytmu śpiewu za pomocą prostych następstw akordowych, nie zawsze zgodnych ze stylem śpiewanych pieśni, a zwłaszcza chorału.

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Chodkowski (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1995, s. 22.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AKOMPANIAMENT

Akompaniament – partia instrumentalna, która jest tłem wątku melodycznego. Akompaniament to również sposób gry na instrumencie, polegający na budowaniu tła dla partii danego instrumentu solowego lub głosu według schematu (najczęściej poprzez wybijanie rytmu lub dodanie akordów).

Akompaniament możemy podzielić na:

  • akordowy- zbudowany z akordów
  • figuracyjny
    • pasażowy - oparty na pasażach
    • bas Albertiego - rozłożone akordy, często spotykany w muzyce Mozarta
    • akompaniament ostinatowy - akompaniament, w którym ciągle powtarza się dana fraza.

Najpopularniejsze instrumenty akompaniujące:

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Akompaniament" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga