KRAJOZNAWSTWO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KRAJOZNAWSTWO

Krajoznawstwo to ruch społeczny oparty głównie na różnych formach turystyki, mający na celu poznanie kraju ojczystego (lub regionu), zachowanie jego zasobów przyrodniczych i kulturowych, popularyzowanie wiedzy o nim.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 409.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KRAJOZNAWSTWO

Krajoznawstwo (dawniej krajopisarstwo, krainopisarstwo, ziemiopisarstwo) – szeroko pojęty zbiór wszelkich – nie tylko geograficznych – wiadomości o danym kraju, a także gromadzenie wiadomości z zakresu geologiimeteorologii, świata roślinnego i zwierzęcego (Fizjografia[1]). Jest rozumiane także jako ruch społeczny zmierzający do:

  • szerzenia wśród społeczeństwa dorosłego, dzieci i młodzieży znawstwa przyrody i kultury (zarówno materialnej, jak i duchowej) kraju rodzinnego przez wszechstronne poznawanie środowisk, regionów i krain,
  • zaprawiania do samodzielnych badań i współpracy naukowej w tym zakresie,
  • zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury kraju,
  • rozwijania przywiązania do stron rodzinnych,
  • pogłębiania czynnej roli obywatela do pracy zawodowo-społecznej, związanej z człowiekiem i ziemią, przede wszystkim wśród najbliższego otoczenia (wieś, miasto, gmina, powiat).  więcej 
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Krajoznawstwo" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak