TURYSTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TURYSTYKA

Czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca.

Stan na 28.12.2013 r. (Styl i logika oryginalne -  BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Turystyka" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga