DZIEŁO LITERACKIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DZIEŁO LITERACKIE

"(ang. literary work, fr. oeuvre littéraire, niem. literarisches Kunstwerk, Sprachkunstwerk (...) - językowy twór sensowny (wypowiedź spełniający warunki -> literackości przyjęte w danym czasie i środowisku, szczególnie zaś warunek odpowiedniości względem uznawanych standardów -> artyzmu. Granice między dziedziną dzieła literackiego a innymi typami przekazów słownych są płynne (...) toteż jest rzeczą niemożliwą podać definicję dzieła literackiego mającą wartość uniwersalną (...).

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 1998, ss.116-117.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła DZIEŁO LITERACKIE

Wg Romana Ingardena (1960): " Jakież  to są te warstwy konieczne w każdym dziele literackim? Są one - jak postaram się dalej wykazać - następujące:

1.Warstwa brzmień słownych i budujących się na nich językowych tworów brzmieniowych wyższego rzędu.

2. Warstwa jednostek lub całości znaczeniowych różnego rzędu.

3. Warstwa różnorodnych uschematyzowanych wyglądów i ciągów lub szeregów wyglądowych, a wreszcie:

4. Warstwa przedmiotów przedstawionych w dziele i ich losów."

Źródło definicji (papierowe): Roman Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. Maria Turowicz, Warszawa: PWN, 1988, s. 53.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga