TŁUMACZENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TŁUMACZENIE

Przekład, tłumaczenie, czynność tworzenia wypowiedzi, która w danym języku stanowi odpowiednik innej wypowiedzi (oryginału), sformułowanej wcześniej w innym języku; także sama wypowiedź będąca rezultatem tego procesu. Przeważnie w przekładzie zachowany zostaje plan treści (tj. sens oryginału) przy, wymuszonej różnicami między językami, zmianie formy wyrażania. Praca tłumacza polega przede wszystkim na wyszukiwaniu znaczeniowych, emocjonalnych, stylistycznych, funkcjonalnych odpowiedników, które mogłyby zastąpić znaki pierwowzoru. Wielorakie i niewspółmierne uwikłania form werbalnych, przywołujących w różnych językach różne skojarzenia znaczeniowe i emocjonalne, wartości estetyczne czy konteksty społeczne, uniemożliwiają stworzenie przekładu całkowicie wiernego. (…)

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.234.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TŁUMACZENIE

Tłumaczenie lub inaczej przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo "tłumaczenie" można rozumieć zarówno jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekstwięcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Tłumaczenie" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła TŁUMACZENIE

„Tłumaczenie jest (…) interpretacją w sensie tym samym, co w wypadku interpretacji rozumianej jako eksplikacja tekstu przez krytyka. Jest nawet czymś więcej, jakby eksplikacją tekstu podniesioną do drugiej potęgi: interpretacja krytyczna jedynie opisuje właściwości komentowanego tekstu w swoim metajęzyku; interpretacja translatorska w ostatecznym efekcie stwarza analogiczny – analogicznie funkcjonujący – tekst w innym języku etnicznym. Gotowe tłumaczenie jest jak gdyby namacalnym, wymiernym dowodem, że się idealnie zrozumiało oryginał”.

Źródło definicji (papierowe): Stanisław Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Poznań: Wydawnictwo a5, 1992, s.15.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit