ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

"(...) techniczna aparatura, za pomocą której wypowiedzi publiczne rozsiewane są pośrednio i w zasadzie jednokierunkowo wśród rozproszonej i nieustrukturyzowanej, rzeczywistej i potencjalnej publiczności."

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.117-118.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

Środki masowego przekazu (termin używany również bezpośrednio po angielsku: mass media) są środkami przekazu jednocześnie odbieranymi przez dużą publiczność, co odpowiada socjologicznemu pojęciu masy lub koncepcji komunikacji masowej. Celami tych mediów mogą być, według wzoru ukutego dla telewizji, tworzenie, informowanie i rozumienie publiczności, która ma do nich dostęp.  Mass Media - dbając o interesy, których bronią i szukając korzyści finansowych dla pracodawcy lub grup pracodawców, które nimi kierują, (zazwyczaj koncentrujących się w dużych grupach komunikacyjnych multimediów)  chcą zarazem wpływać na swoją publiczność ideologicznie i poprzez reklamy.

Wszyscy obywatele świata są (potencjalnie - AZ) narażeni na wpływ  jakichś mediów, które we współczesnym świecie okazują się niezbędne jako narzędzia służące  komunikacji  i obecności w dyskursie publicznym podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych. więcej

Stan na 30.12.2013 r. (drobne zmiany red. AZ)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Środki masowego przekazu" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

"(...) media masowe właściwie nie poddają się definiowaniu. Są w jakiś sposób nieuchwytne.(...) In medio znaczy w środku. Media są zanurzone w środku rzeczywistości społecznej, są jej aktywnym uczestnikiem i twórcą, a nie jakimś zewnętrznym obserwatorem. W tradycyjnym rozumieniu za media uważa się wszystkie środki komunikowania pomiędzy ludzmi, a więc np. język, naturalne i sztuczne znaki, dźwięki, urządzenia techniczne."

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, ss.58-59.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson