KOMUNIKACJA

Komunikacja jest procesem, w którym informacja może być przenoszona z jednej jednostki do drugiej. Procesami komunikacyjnymi są interakcje za pośrednictwem znaków pomiędzy co najmniej dwoma osobnikami, którzy podzielają wiedzę o danym zbiorze znaków i mają wspólne zasady semiotyczne.

Tradycyjnie, komunikację definiuje się jako „wymianę uczuć, opinii lub jakiegokolwiek innego typu informacji poprzez mowę, pismo lub inny typ znaków. Każda forma komunikacji wymaga nadawcy, wiadomości i wyznaczonego odbiorcy, ale odbiorca nie musi być obecny ani świadomy próby komunikacji przedsięwziętej przez nadawcę aby akt komunikacji miał miejsce. W procesie komunikacyjnym, informacja jest zawarta przez nadawcę w komunikacie i kierowana do odbiorcy poprzez medium. Po odebraniu, odbiorca dekoduje wiadomość i dostarcza odpowiedź. Działanie społeczeństw ludzkich jest możliwe dzięki komunikacji, tj. wymiany wiadomości między jednostkami. więcej

Stan na 30.12.2013 r. (drobne zmiany red. AZ)

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Zalewska
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Komunikacja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 9 Styczeń, 2014 - 09:46