SOCJALIZACJA

Socjalizacja (łac. socialis ‘towarzyski’, ‘społeczny’), proces i rezultat procesu przekazywania jednostce systemów wartości, norm i wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności, w tym zwłaszcza związanych z opanowaniem narzędzi (sposobów posługiwania się przedmiotami będącymi wytworami człowieka) oraz wejściem w świat społecznych instytucji; dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego, osób i instytucji wychowujących. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.204.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ADAPTACJA KULTUROWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ASYMILACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 3 luty, 2014 - 16:34