DETERMINIZM ARCHITEKTONICZNY

Determinizm architektoniczny (architectural determinism) wprowadzona przez M. Broady’ego (...) koncepcja stwierdzająca, że architekt poprzez projekt zbudowanego domu i/lub otoczenia, w którym podejmuje decyzje o położeniu dróg, orientacji budynków, odległościach między nimi, w dużym stopniu określa także wzorce życia społecznego ludzi mających zostać użytkownikami tego środowiska. W odmianie koncepcja ta występuje jako probabilizm środowiskowy (environmental probabilism), który dąży do skonstruowania teoretycznego modelu prawdopodobieństwa ludzkiego zachowania się w danym otoczeniu. (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): J. Krzysztof Lenartowicz, Słownik psychologii architektury, Kraków: Politechnika Krakowska Katedra Architektury Środowiskowej A25 WAPK, 2010, s. 19.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARCHITEKTURA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 31 Styczeń, 2014 - 01:20