JĘZYK MAPY

Idea języka mapy opiera się na założeniu, że system znaków kartograficznych, jako zbiór uporządkowany i powiązany określonymi relacjami, ma właściwości języka. Teoria języka mapy jest zarazem ściśle powiązana z koncepcją semiotyki kartograficznej, ponieważ z natury rzeczy każdy system językowy podlega prawom semiotyki. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 30.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 11:16