KARTOGRAM

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Kartogram jest ilościową metodą przedstawiania kartograficznego średniej intensywności jakiegoś zjawiska w granicach określonych jednostek terytorialnych. Zjawiska odnoszone są do jednostek powierzchniowych w sposób nie bezpośredni, lecz relatywny. Jest to więc metoda powierzchniowa, a przedstawienie relatywne jest tego prostą konsekwencją. Odbiorca w pierwszym rzędzie odbiera wielkość znaku powierzchniowego (jednostka powierzchni) i jego intensywność graficzną."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, s. 133.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KARTOGRAFIA OGÓLNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KARTOGRAFIA TEMATYCZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 12:14