KLIMAT AKUSTYCZNY

"Klimat akustyczny rozumiany jest jako zespół zjawisk akustycznych, które zachodzą w środowisku, wywołanych hałasem ze źródeł znajdujących się w środowisku i (lub) poza nim, określony za pomocą odpowiednich parametrów (wskaźników) akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Engel, Jerzy Sadowski, Hałas i wibracje w środowisku, Warszawa: Liga ochrony Przyrody, 1992.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 21 Grudzień, 2015 - 13:48