MIEJSCE

Wg Richarda van Leeuwena (1999): "Miejsca mogą być połączone z bardzo specyficznymi doświadczeniami i postawami w takim stopniu, że uzyskują wartości, które wydają się być częścią ich  nieodłącznej natury. Wartości te z kolei stają się częścią reprezentacji rzeczywistości, hierarchicznych podziałów środowiska przestrzennego i dyskursu ideologicznego. Z biegiem czasu reprezentacje te rozwinęły się w skomplikowane, obecne we wszystkich wymiarach kultury systemy, nie tylko po to, by rozróżniać sfery sacrum i profanum, ale także, by definiować i utrwalać społeczne struktury i społeczne zachowania (...)".

Wg Lucile Grésillon (2010): „Miejsca to przestrzenie określone na mapie, mające swoją nazwę i odróżniające się od innych przez swoją materialność i tożsamość.”

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Richard van Leeuwen, Space as a metaphor in Alf laylah wa-laylah: the archetypal city, (w:) Angelika Neuwirth i in. (red.), Myths, historical archetypes and symbolic figures in Arabic literature; towards a new hermeneutic approach; proceedings of the International Symposium in Beirut, June 25th - June 30th, 1996, Beirut 1999, tłum. Bożena Prochwicz-Studnicka, s. 493., Źródło definicji (papierowe): Lucile Grésillon, Sentir Paris. Bien-être et materialité des lieux, Paris: Ed. Quae, 2010, s. 21.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRZESTRZEŃ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Listopad, 2020 - 14:24