MAPA

Wg Edmunda Leacha (1976): "(...) mapa jako całość jest pewnym symbolem ikonicznym. Służy ona jako metaforyczny opis terenu i wykorzystuje wiele pomysłów <zaplanowanego podobieństwa>, na przykład <zakręt na drodze> odpowiada <skrętowi linii> na mapie. Jednakże mapa tego rodzaju jest także metaforycznym wyobrażeniem czasu. Mogę jej używać do opracowania szczegółów przebywanego szlaku i to nie tylko z uwzględnieniem wykazu punktów, przez które muszę przejść z miejsca A do miejsca B, lecz również tak, że potrafię ustalić czas niezbędny do pokonania tego dystansu. W tym sensie każda mapa musi być traktowana jako jednolita całość, jednak interpretacja mapy jako całości możliwa jest tylko wtedy, gdy najpierw zaznajomimy się z ustalonym znaczeniem wielu znaków konwencjonalnych tworzących na papierze określone wzory. Wszystko to jest złożonym procesem i pamiętając, że pojedyncze znaki nie występują tu w linearnym ciągu, jak czytane obecnie litery lub nuty w muzycznej partyturze, godne uwagi wydawać się może to, że w ogóle potrafimy mapę odczytywać. A jednak sporządzanie i odczytywanie dwuwymiarowych map jest umiejętnością niemal powszechną, podczas gdy czytanie i pisanie linearnych tekstów jest szczególnym osiągnięciem połączonym z wysokim poziomem społecznego i technicznego zaawansowania."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, s.67.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 18 Grudzień, 2015 - 18:09