GRANICA

Wg Edmunda Leacha (1976): "Kiedy używamy symboli (zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych) dla odróżnienia jednej klasy rzeczy lub działań od drugiej, kreujemy sztuczne granice w <naturalnie> ciągłym obszarze. To pojęcie granicy wymaga przemyśleń. W swej istocie granica nie posiada wymiarów. (...) Ale jeśli granica ma być zaznaczona na powierzchni ziemi, to samo oznaczenie będzie zabierało przestrzeń. (...) W naturze tych linii granicznych leży niejako to, że są wieloznaczne w swych implikacjach oraz, że stają się źródłem konfliktu i niepokoju. Zasada [ta - BF] (...) stosuje się zarówno do czasu, jak i do przestrzeni. (...) Na przykład, na poziomie samego pojęcia zmiana statusu z <nieżonaty> na <żonaty> jest po prostu zmianą kategorii, ale na poziomie działania domaga się ona rytuału, przejścia społecznych granic, które mieszczą się w <czasie niczyim>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, ss. 46-47.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 13 Marzec, 2020 - 15:10