GRANICA

Wg Wielkiej Encyklopedii PWN (1964):

1) "(...) jedno z podstawowych pojęć matematyki; najprostszą i zarazem najważniejszą realizacją tego pojęcia jest granica ciągu liczbowego i granica funkcji. (...) Pojęcie granicy znane było, aczkolwiek intuicyjnie, już matematykom starożytności; określenia pól rozmaitych figur geometrycznych (koła, kuli) przeprowadzali oni metodą wyczerpywania, polegającą na wpisywaniu w daną figurę (np. koło) figur prostszych (np. wielokątów foremnych) o znanych polach i na każdorazowym obliczaniu granicy tego ciągu. Ogólnej definicji granicy nie znano. Pierwsze próby w tym kierunku poczynili matematycy XVII wieku (okres narodzin rachunku różniczkowego i całkowego), a sam termin <limes> pojawił się po raz pierwszy w pracach Isaaca Newtona (w 1686 r.) (...)".

2) "Granica państwa (...) powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od terytoriów innych państw lub od obszarów nie podlegających niczyjej suwerenności (np. morza pełnego); granica państwa oddziela także podziemie i obszar powietrzny. Rozróżnia się granice lądowe i wodne, naturalne i sztuczne. Podstawę prawną granic państwa stanowi z reguły umowa międzynarodowa; ustalenia granicy państwa dokonuje się przez generalny jej opis i wyznaczenie ogólnego przebiegu linii granicznej na mapie o dużej skali; następnymi czynnościami są → delimitacja oraz demarkacja. Przebieg linii granicznej na lądzie oznaczany jest znakami granicznymi; granicę morską stanowi granica zewnętrznego morza terytorialnego. (...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1964, t. 4, ss. 384-385.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 18 Grudzień, 2015 - 11:07