WIEDZA

Wg Wacława Mejbauma (1984): "My natomiast twierdzimy, że aczkolwiek wiedza posiada wartość odmienną od użyteczności, to jest zarazem tak, że wiedza wytwarza swoje instrumenty: przyrządy, laboratoria, a także nauki teoretyczne. Stąd też nie interesuje nas ani akceptacja ani refutacja nauki jako wiedzy instrumentalnej, zgadzając się, że nauka jest instrumentalna, przeczymy zarazem, aby była wiedzą."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wacław Mejbaum (1984), Scjentyzm a antynomie kultury Zachodu, (w:) "Pismo literacko-artystyczne", nr 3, 1984, ss. 99-100.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 14:00