POJĘCIE

Wg Paula Feyerabenda (1984): "Wprowadzenie pojęć abstrakcyjnych w kulturze greckiej jest jednym z najosobliwszych rozdziałów w historii naszej kultury. W poprzedzających to wydarzenie epokach bogowie, ludzie, wydarzenia historyczne i fakty kosmiczne charakteryzowane są nie przez definicje czy teorie, ale przez opowiadania. Metoda ta znana jest nam zarówno z powieści, opowiadań, legend, sztuk teatralnych, jak również i z historii, o ile ta ostatnia nie zadawala się jedynie prostym wyliczeniem faktów. Jest ona najbardziej przydatna do ukazania przedmiotu z wielu stron, przy czym czasami okazuje się bardzo wyraźnie, że dana informacja nie jest ani pełna, ani <obiektywna>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Paul Feyerabend, Sztuka a nauka. Przyczynek do dyskusji o teorii sztuki Riegla połączony z próbą zastosowania jej w nauce, (w:) "Pismo literacko-artystyczne, nr 3, 1984, tłum.: Wawrzyniec Sawicki, s. 131.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DDEFINICJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 13:07