PRAWDA

Wg Thomasa S. Kuhna (2000): "(...) jeśli pojęcie prawdy może odgrywać jakąś rolę w odniesieniu do rozwoju nauki - a twierdzę, że może - to prawdziwość nie może polegać na zgodności z rzeczywistością. (...) Doszedłem wszakże do tej tezy, wychodząc z zasad, jakie rządzić muszą każdym procesem rozwoju, nie odwołując się w ogóle po drodze dorzeczywistych przykładów zachowań badawczych. Nic nie zmuszało mnie, bym idąc tą drogą zastępował świadectwa i rozum przez władzę i interesy. Oczywiście władza i interesy wpływają na rozwój naukowy, ale wpływa nań poza tym również wiele innych czynników." 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Thomas S. Kuhn, Droga po strukturze, Warszawa: Wyd. Sic!, 2003, tłum. Stefan Amsterdamski, ss.109-110.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): FAKT
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 11:03