PRZEBIEG ŻYCIA

1) Wg Williama M. Runyana (1982): "Przebieg życia można zdefiniować jako sekwencję wydarzeń i doświadczeń od narodzin  po śmierć oraz jako łańcuch stanów osobowości i napotkanych sytuacji, wpływający na tę sekwencję wydarzeń i ulegający jej wpływowi (...) Terminu <przebieg życia> używa się tu dla określenia przebiegu doświadczeń w pojedynczym życiu, w wielu, czy we wszystkich życiach traktowanych ogólnie (...) Przebieg życia można konceptualizować jako sekwencję procesów, lub też jako sekwencję interakcji (...) Trzema najbardziej ogólnymi procesami, które trzeba tu wziąć pod uwagę są: 1) procesy determinujące zachowanie, wynikające z interakcji osób z sytuacjami, 2) procesy determinujące osoby albo procesy tworzące, utrzymujące i zmieniające stany i charakterystyki osób, oraz 3) procesy determinujące sytuacje, lub procesy, za pomocą których ludzie wybierają, tworzą i oddziaływują na sytuacje, jakie napotykają. (...) Teoria przebiegu życia zajmuje się stałymi problemami opisywania, rozumienia, przewidywania oraz opracowywania i oceny wysiłków skierowanych na zmianę biegu życia.".

 2) Wg Danuty Dobrowolskiej (1992): "Nie siląc się na precyzję, przebieg życia określiłabym jako sekwencję doświadczeń i zachowań (w tym również działań) człowieka powiązanych z konkretnymi sytuacjami, w jakich się on znajduje od urodzenia aż do śmierci. Są one uwarunkowane zarówno przez przeobrażenia organizmu i psychiki danej jednostki, jak i zmieniające się warunki zewnętrzne w szerokim tego słowa znaczeniu. Zgodnie z tym, co powiedziano wyżej, w przebiegu życia jednostki uczestniczą też inni ludzie i ich wytwory."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) William M. Runyan, Historie życia a psychobiografia, tłum. Jacek Kasprzewski, Warszawa: PWN, 1992, ss.87,89., Źródło definicji (papierowe): 2) Danuta Dobrowolska, Przebieg życia - fazy - wydarzenia, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, 1992, s.77.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BIOGRAFIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 6 Grudzień, 2015 - 11:39