ZNAK

Wg Edmunda Leacha (1976): "Dwa kluczowe punkty są następujące: (1) znaki nie występują w izolacji; znak jest zawsze elementem szeregu zróżnicowanych znaków, które funkcjonują w specyficznym kontekście kulturowym; (2)  znak przenosi informację tylko wtedy, gdy występuje w kombinacji z innymi znakami i symbolami z tego samego kontekstu. (...) Signum jest znakiem, gdy zachodzi jakaś inherentna prymarna relacja między A i B wynikająca z ich przynależności do jednorodnego kontekstu kulturowego. (...)  W danym kontekście europejskiej tradycji politycznej, w której zasadniczym atrybutem panującego monarchy była korona, korona jest znakiem władzy królewskiej. Ten rodzaj relacji bywa niekiedy opisywany jako metonimia (...) metonimia występuje tam, gdzie <część reprezentuje całość>; oznaka funkcjonująca  jako znak jest styczna z tym, co oznacza i czego stanowi część. Zauważmy, że oznaki naturalne (np. dym oznacza ogień>) ustanawiają relacje metonimiczne tak samo jak znaki.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: PWN, 2010, tłum. Michał Buchowski, ss. 19-20.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 15:10