GIS

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information SystemGIS) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Jedną z jego funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (ang. Land Information System,LIS).(...) W książce „Introduction to human geography” prof. Stuart Sweeney przedstawia fundamentalne koncepcje w geografii:

  1. miejsca mają lokalizacje, kierunek oraz odległość w odniesieniu do innych miejsc
  2. skala jest istotna – miejsca mogą być duże lub małe
  3. miejsce ma zarówno strukturę fizyczną, jak i zawartość kulturową
  4. właściwości miejsc rozwijają się i zmieniają z czasem
  5. miejsca oddziałują na siebie nawzajem
  6. zawartość miejsc jest racjonalnie zorganizowana
  7. miejsca mogą być uogólniane do regionów podobieństw i różnic.

GIS są efektem rewolucji w geografii dokonującej się w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz gwałtownego rozwoju informatyki i metod zarządzania bazami danych (zbiorami informacji). Powstanie GIS jest wynikiem połączenia prac prowadzonych w różnych dziedzinach: geografiikartografiigeodezjiinformatyceelektronice.Systemy GIS znajdują praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. Stąd bierze się różnorodność terminów określających systemy przetwarzające informacje geograficzne, jak system informacyjny bazy danych geograficznych, system danych geograficznych, system informacji przestrzennej. (...) W praktyce najczęściej spotykane są systemy specjalizowane, ukierunkowane na wąską grupę zastosowań, jednakże istnieją również wielozadaniowe GIS ogólnego zastosowania. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "System Informacji Geograficznej" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MIEJSCE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Listopad, 2015 - 09:27