GRANICA

Jan Stanisław Bystroń (1980) " (...) terminem tym obejmujemy zarówno granice państwa, jak i granice osiedla, poszczególnych działek czy domostwa. Puszcza międzyplemienna, dzieląca plemiona wąskim pasmem trudno dostępnych lasów czy wód, jest granicą tak samo jak miedza, dzieląca poszczególne działki roli, czy też próg, oddzielający chatę, a więc przestrzeń o określonej wartości magiczno-obrzędowej, od świata zewnętrznego. (...) Granice mogą być utwierdzone magicznie lub religijnie. (...) Powszechna jest wiara w strachy na granicach.(...) Granica jest więc niebezpieczna, ale zarazem zapewnia ona bezpieczeństwo tej przestrzeni, którą właśnie okrąża. (...) Za granicą zaczyna się teren nieokreślony, niepewny, niebezpieczny; przestrzeń zamknięta w obrębie granic i terytorium zagraniczne to zupełnie inne światy."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Stanisław Bystroń, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa: PIW, 1980, ss. 224-228.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEREN
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 15:06