AUDYCJA

"audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej <katalogiem> (...) "

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TELEWIZJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): TELEWIZJA PUBLICZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): RADIO
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 29 Październik, 2015 - 11:25