PRAWO AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych - prawa majątkowe nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby.

 Stan na 26.10.2015 r.

 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): Słownik pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): AUTOR
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 19:23