MAPA GEOGRAFICZNA

Andrzej W. Różycki (1990): "Mapą geograficzną nazywamy zmniejszony, matematycznie określony, umowny obraz powierzchni Ziemi na płaszczyźnie, przedstawiający rozmieszczenie i stan różnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, scharakteryzowanych zgodnie z przeznaczeniem każdej konkretnej mapy".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej W. Różycki, Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii, Warszawa: Wyd. UW, 1990, s.30.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAPA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Lipiec, 2015 - 16:36