BADANIA PODSTAWOWE

Prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych. Badania podstawowe dzielą się na badania podstawowe tzw. czyste i ukierunkowane (zorientowane). Badania podstawowe "czyste" - prowadzone są z myślą o postępie wiedzy, bez nastawienia na osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomicznych czy społecznych i bez czynienia wysiłków w celu zastosowania wyników badań do rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym lub w celu przekazania tych wyników do podmiotów mogących zająć się ich zastosowaniem. Badania podstawowe "ukierunkowane" - prowadzone są z nastawieniem na to, że w ich wyniku powstanie szeroka baza wiedzy, która będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązywania już rozpoznanych lub spodziewanych w przyszłości problemów. 
Przykłady badań podstawowych: 
1. Ustalanie składu łańcucha aminokwasów w cząsteczkach przeciwciał; 
2. Analiza czynników środowiskowych mających wpływ na zdolność uczenia się młodzieży; 
3. Badanie struktury i gramatyki nieznanego dotychczas języka. (Sic! - BK)

Stan na 22.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Badania podstawowe" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA EKSPLORACYJNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 23 luty, 2020 - 13:39