KOLEKCJA

Kolekcja [łac. collectio „zbiór”] zbiór przedmiotów jednego rodzaju, np. dzieł sztuki, pamiątek historycznych, broni, okazów przyrody, gromadzonych ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną lub naukową. Kolekcje są na ogół prywatne i nawet gdyby były dostępne dla publiczności, nie powinny być określane mianem muzeum, chyba, że otrzymają status instytucji. W XIX w. wiele prywatnych kolekcji stało się zaczątkiem muzeów. Do dziś zdarzają się również przypadki przekazywania prywatnych kolekcji do zbiorów muzealnych.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa: Arkady, 2009, s.292.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOLEKCJONERSTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MUZEUM, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GALERIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 31 Styczeń, 2014 - 00:19