CZASOPISMO

Czasopismo (...) periodyczne wydawnictwo zbiorowe określające a priori swą częstotliwość, ukazujące się nie częściej niż raz w tygodniu. Termin w polskim nazewnictwie prasowym, znany od połowy XIX w., jest spolszczoną nazwą periodyku (...) Ze względu na kryterium aktualności i uniwersalności treści (...) czasopisma dzielimy na dwie zasadnicze grupy:

1.     

Czasopisma treści ogólnej (często zwane prasą) realizujące bez istotnych ograniczeń kryterium aktualności i uniwersalności treści (nieokreślające adresu odbiorcy), realizujące cele informacji ogólnej. (...) czasopisma te dzielą się na dalsze podgrupy za względu na :

a)     

dominującą funkcję społeczną pisma (np. informacyjne, informacyjno-publicystyczne, edukacyjno-hobbistyczne, rozrywkowe, reklamowe)

b)     

krąg odbiorców

c)     

tematykę

(...) Dalsze szczegółowe podziały czasopism tej grupy są związane głównie z treścią (...) bądź z  techniką wykonania. Szczególną pozycję zajmują tu czasopisma ilustrowane – kolorowe, zwane magazynami(...)

2.     

Czasopisma treści specjalnej – realizujące w stopniu istotnie ograniczonym aktualność (...) i uniwersalność treści. (...) zindywidualizowane pod względem tematyki i kręgu odbiorców. Do tej grupy zalicza się głównie:

a)     

czasopisma naukowe;

b)     

czasopisma popularnonaukowe

c)     

czasopisma fachowe;

d)    

czasopisma urzędowe (np. dzienniki ustaw, rozporządzeń);

e)     

czasopisma oficjalne (wydawane przez różne organy kierownicze instytucji politycznych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, nieposiadających statusu instytucji państwowych) (...) 

(drobne zmiany dotyczące pisowni skrótów - AL)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.25-26.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIENNIKARZ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI DZIENNIKARSKIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GAZETA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): MAGAZYN
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 17:31