EWALUACJA

"Ewaluacja Programu EQUAL powinna odzwierciedlać eksperymentalne podejście tej Inicjatywy Wspólnotowej, a zatem obejmować nie tylko klasyczne wymiary ewaluacji – takie jak trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość – ale także koncentrować się na procesach, strukturach wsparcia i systemach realizacji polityki. Duże znaczenie mają tu ocena metod realizacji działań, możliwości włączenia zaproponowanych rozwiązań do polityki regionalnej lub krajowej oraz sposoby upowszechniania dobrych praktyk. (...) W sytuacji zaś, gdy ewaluację przeprowadzają osoby w pośredni lub bezpośredni sposób związane administracją odpowiedzialną za przedsięwzięcie, mówimy oewaluacji wewnętrznej. Z kolei gdy ewaluację przeprowadzają osoby bezpośrednio zaangażowane w realiza-cję projektu, mówimy o autoewaluacji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 23 Listopad, 2015 - 15:33