EWALUACJA

"Ewaluacja Programu EQUAL powinna odzwierciedlać eksperymentalne podejście tej Inicjatywy Wspólnotowej, a zatem obejmować nie tylko klasyczne wymiary ewaluacji – takie jak trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność i trwałość – ale także koncentrować się na procesach, strukturach wsparcia i systemach realizacji polityki. Duże znaczenie mają tu ocena metod realizacji działań, możliwości włączenia zaproponowanych rozwiązań do polityki regionalnej lub krajowej oraz sposoby upowszechniania dobrych praktyk. (...) W sytuacji zaś, gdy ewaluację przeprowadzają osoby w pośredni lub bezpośredni sposób związane administracją odpowiedzialną za przedsięwzięcie, mówimy o ewaluacji wewnętrznej. Z kolei gdy ewaluację przeprowadzają osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, mówimy o autoewaluacji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DIAGNOZA SPOŁECZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 31 Maj, 2021 - 21:21