ANKIETA

Wg Danuty Markowskiej (1965):  "W badaniach masowych posługujemy się zazwyczaj ankietą, tj. uporządkowanym zbiorem pytań,  które częstokroć zawierają obok całą gamę możliwych odpowiedzi, tak, iż badany podkreśla tylko właściwą odpowiedź, bądź też  wpisuje ją przy odpowiednim pytaniu."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Danuta Markowska, Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu, t.5, W. 1965.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): EFEKT ANKIETERSKI
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 26 Maj, 2014 - 17:43