NORMA SPOŁECZNA

Wg Anthony'ego Giddensa (2001): "Normy to reguły zachowań, które odzwierciedlają, czy też zawierają w sobie, wartości danej kultury. Wartości i normy wspólnie kształtują sposoby zachowań uczestników danej kultury w ich środowisku."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, (2001) 2004, s.46.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WARTOŚĆ, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KULTURA współczesne definicje obce, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 10 Maj, 2014 - 09:11